KOGNITIV TERAPI

 

For deg som ønsker relativt korte, strukturerte psykoterapisekvenser der vi  jobber med tankeinnhold og handling kan dette være et godt alternativ.

 

I en samarbeidsrelasjon kartlegger vi tankemønstere og ser på hvordan disse påvirker følelser og atferd. Ved å forandre tankene kan du føle deg bedre, men det må følges opp med handling for å få gode resultater.

 

I tillegg til terapitimer innebærer kognitiv terapi hjemmearbeid og eksponering i konkrete situasjoner.

 

Referanse: Torkil Berge & Arne Repål: ”Den indre samtalen”.

 

 

TILBAKE TIL HJEMMESIDEN